Család és gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés 2016 január 01-tol egy szolgáltatásként működik.

Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgalatot a Biatorbágyi Családsegítő es Gyermekjóléti Szolgalat látja el a városban, jelenleg 2 fő családgondozóval. A gyermekek egészséges fejlődéséért a szolgálatnál működik pszichológiai tanácsadás is, amit hetente egy alkalommal vehetnek igénybe a rászoruló gyermekek, illetve szüleik.

Rendezünk kézműves foglalkozásokat, mediációt indítottunk a családban jelentkező konfliktusok rendezésére, adományokat közvetítünk. Az ifjúsággal való törődés és programszolgáltatás az Ifjúsági Információs Pont keretében zajlik.

Családsegítés

A családsegítés a szociális, mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésé, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A település a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

Intézményünk feltérképezi az ellátási területén elő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztositani kell:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek es családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat es szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

 

A szolgáltatás alkalmas arra, hogy a társadalmi változások közepette az egyén és a közösség támaszt találjon egymásban, szakembereket lehessen a felmerülő problémák megoldására mozgósítani.

Elérhetőség

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester utca 2.
Tel.: 06-23/ 534-590
06-30/ 337 47 78
06-30/ 337 47 79
E-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

Kézikönyvek

függőség

 • Demetrovics Zsolt: A droghasználat funkciói
 • Németh Attila: Addikciók

párkapcsolat

 • Eric Berne: Emberi játszmák
 • Erich Fromm: A szeretet művészete
 • Ranschburg Jenő: A nő és a férfi
 • Susan Forward: Mérgező szülők: hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségüktől, és nyerjük vissza életünket?

rendellenességek

 • Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban

nevelés

 • Mérei Ferenc, V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan
 • Michael Cole: Fejlődéslélektan
 • Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió

Területileg illetékes jogi képviselő

Gyermekjogi képviselő

Berze Mariann
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06/20/489- 9565
 

Ellátottjogi képviselő

Forgács Béla
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06/20/489-9529