Szolgáltatásaink:

02

Gyermekjóléti szolgálat

Gyermekek érdekeit védő, a családi nevelést segítő személyes szolgáltatás

03

Családsegítés

Ügyintézési, foglalkoztatási, kapcsolati, stb. feladatok segítése, problémák kezelése

04

Tanyagondnoki szolgálat

A tanyagondnoki rendszer célja az ürgehegyi külterület hátrányainak enyhítése, a hétköznapi életet segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása…