Házi segítségnyújtás

A törvényben megfogalmazott keretei:

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakó környezetében kell biztositani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Ilyenek: testi higiéné, környezet rendfenntartása, étkeztetés, gyógyszer-, élelmiszer bevásárlás stb.

  • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
  • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott es lakó környezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést,
  • a társadalmi élet segítése, szakemberekkel való kapcsolat tartás (orvos, önkormányzat stb.).

A házi segítség nyújtás szolgáltatást a településen öt munkatársunk látja el napi nyolc órában. A gondozottak átlag létszáma évről évre 45 fő körül mozog.

 Igénybevétel feltételei 

  • mentális, fizikális, egészségügyi allapot,
  • időskor és az ezzel járó természetes problémák,
  • szociális rászorultság.

  Igénybevétel menete:

  • kérelem az alap ellátásra az igénybevételi űrlap kitöltésével es a Családsegítőhöz való eljuttatásával
  • Megállapodás az ellátottal
  • gondozási szükséglet megállapítása (kistértségnél működő szakemberen keresztül)

Étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díj táblázat
kerelem_etkezes_hazi_segitsegnyujtas