Családsegítés

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester u. 2.
Telefon: 06-23/ 534-590
06-30/ 337 47 78

E-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

facebook:www.facebook.com/Biatorbagyi.Csaladsegito

A családsegítés a szociális, mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A település a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

Intézményünk feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztositani kell:

  • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
  • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
  • a családgondozást, igy a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
  • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezését,
  • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
  • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat es szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A szolgáltatás alkalmas arra, hogy a társadalmi változások közepette az egyén és a közösség támaszt tálaljon egymásban, szakembereket lehessen a felmerülő problémák megoldására mozgósítani.

Hasznos linkek