Közérdekű adatok

Beszámoló 2021


Szervezeti és Működési Szabályzat


Szakmai Program – Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


Általános adatvédelmi tájékoztató


Adatvédelmi szabályzat


Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás házirend


Kipikopik Játszóház házirend


Alapító okirat – Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat


Szerződések közzététele