Biatorbágyi családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

20 ÉVES

RÉGEN

Előzmények:

Biatorbágyra 1987 májusától a Budaörsi Idősek Napközi Otthona keretein belül járt ki szociális szakember az idős emberekhez, hogy segítse hétköznapi életüket. Év végére 28 gondozott vette igénybe a házi segítségnyújtás szolgáltatást, egy gondozó járta a területet. 1988-ban még egy gondozót felvettek, mert egyre nagyobb igény jelentkezett a községben a szolgáltatásra.
A fenntartói feladatokat 1991-től vette át Biatorbágy. A Faluház üzemelésének kezdetétől 1994-ben vezették be új szolgáltatásként a szociális étkeztetést. Ekkor a feladat ellátása a Faluházra hárult. Itt osztották szét a kiszállítandó ebédet, de a jobban mozgó gondozottak az ebédlőben is megebédelhettek.
Az egyre növekvő gondozotti létszám miatt 1998-tól már három gondozónő látta el a területet kb. 80–90 gondozottal.
1999 januárjától pedig a szociális gondoskodás feladatait az újonnan alapított Családsegítő Központ látja el. Az intézmény szolgáltatásainak fejlődése a helyi igényeknek megfelelően folyamatos, együttműködésben más szociális ellátókkal.

és
MOST
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének célja, hogy ellássa a
hatályos szociális- és gyermekvédelmi törvények és végrehajtási rendeleteik, valamint a szakmai
szabályok szerinti működésben, a fenntartó Önkormányzat rendeletének megfelelően a településen
élők körében a szociális és gyermekvédelmi alapfeladatokat.
A bevezetőben említett cél elérése érdekében az Intézmény az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja:
1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében:
a) Családsegítés
b) Gyermekjóléti szolgáltatás
4. Önként vállalt feladatok
Játszóház
Tanyagondnoki szolgálat