Étkeztetés

A szolgáltatás célja: azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek más módon megoldani.

A feladatellátást az intézmény meleg ebéd biztosításával végzi.

A  Szociális törvény alapján terítés fejében meleg ételt juttat a szolgáltatás igénybevevőjének. Jövedelemtől függően az Önkormányzat 50%-ban, vagy teljes egészében támogathatja a rászorultat. A főtt ételt munkanapokon az intézmény dolgozója gépkocsival az ellátott otthonába szállítja.

Igénybevétel feltételei:

  • Egészségügyi-, önellátó képességbeli rászorultság;
  • Betöltött 62 év;
  • Szociális rászorultság.

A szolgáltatást az intézményben erre rendszeresített űrlapon lehet kérelmezni. A fizetendő térítési díjat jövedelemvizsgálatot követően állapítjuk meg.


Igénylőlap:

KÉRELEM személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igényléséhez

 

Térítési díj táblázat: