Szolgáltatások

Kipikopik Játszóház

 

Kipikopik Játszóház

Kipikopik Játszóháza<

Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatásai

0-24 óráig hívható készenléti ügyeletet működtet, Budakeszi járásban felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, telefonon történő szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

Családsegítés

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Házi segítségnyújtás

A törvényben megfogalmazott keretei:

Ifjúságsegítés

Átmeneti szünet az Ifjúsági Közösségi Térben

A fertőzésveszély megnövekedése, valamint a működtetés szükségszerű átszervezése miatt az Ifjúsági Közösségi Tér (Szabadság út 8.) foglalkozásai átmenetileg szünetelnek. Kérjük az érintettek megértését!

Étkeztetés

Étkeztetés

A szolgáltatás célja: azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek más módon megoldani.

A feladatellátást az intézmény meleg ebéd biztosításával végzi.

Adományközvetítés