Szolgáltatások

Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatásai

0-24 óráig hívható készenléti ügyeletet működtet, Budakeszi járásban felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, telefonon történő szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Családsegítés

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Házi segítségnyújtás

A törvényben megfogalmazott keretei:

Étkeztetés

Étkeztetés

A szolgáltatás célja: azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek más módon megoldani.

A feladatellátást az intézmény meleg ebéd biztosításával végzi.

Adományközvetítés

Nyitvatartás:

Kedd: 15-18 óra között

Csütörtök: 15-18 óra között

Cím: Biatorbágy, Nagy u. 58.

 

 

Pszichológiai tanácsadás

A Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül működő pszichológiai tanácsadás és konzultáció olyan kiegészítő szolgáltatás, amely elsősorban a gyermekellátás (óvodai, iskolai pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek) jelzőrendszere által közvetített esetekben, tehát általában valamely javaslat nyomán érhető el a kliensek számára.

Jogi tanácsadás

A Jogsegélyszolgálat keretében a szakember a feltett jogi jellegű kérdésekre válaszol, segít levelek, iratok megszerkesztésében.

(A Jogsegélyszolgálat keretében azonban nincs mód szerződések ügyvédi megszerkesztésére, illetve képviseletre).

Biatorbágyi lakosok részére a szolgáltatás ingyenes.

A jogsegélyszolgálathoz leggyakrabban az alábbi témakörökben fordulnak a helyi lakosok:

Tartalom átvétel